دانلود رایگان نمونه سوالات آیین نامه رانندگی سال 97

دانلود رایگان نمونه سوالات آیین نامه - برای پایه سوم، دوم و اول

دانلود رایگان نمونه سوالات آیین نامه - برای پایه سوم، دوم و اول

دانلود رایگان نمونه سوالات آیین نامه - برای پایه سوم، دوم و اول

سلام به همه متقاضیان دریافت گواهینامه رانندگی امروز براتون نمونه سوالات آیین نامه رانندگی را به صورت رایگان قرار میدم امیدوارم مفید واقع بشه، دوستان گرامی در لینکی که در ادامه قرار میدم میتونید نمونه سوالات آیین نامه رانندگی دانلود کنید و هم تست بزنید.

جهت دانلود رایگان نمونه سوالات آیین نامه روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رایگان نمونه سوالات آیین نامه

چند مورد از نمونه سوالات آیین نامه رانندگی با جواب

1. در پشت تقاطع جاده و راه آهن راننده چه هنگام مجاز به عبور است؟
الف. هنگامی که قطار عبور می‌کند

ب. زمانیکه چراغ محل همچنین روشن بماند
ج. موارد یک و دو صحیح است

د. هنگامیکه چراغ محل تقاطع خاموش شود
پاسخ صحیح:د
2. حداکثر میزان سرعت در جاده های فرعی برای انواع وسایل نقلیه در روز … کیلومتر و در شب … کیلومتر در ساعت می‌باشد.
الف. 65-75 ب. 85-95 ج. 75-85 د. 55-65
پاسخ صحیح:ج
3. در چه فاصله‌ای از ورودی یا خروجی مراگز آتش نشانی، پلیس و بیمارستانها توقف وسایل نقلیه ممنوع است؟
الف. 5متری ب. 15 متری ج. 30 متری د. محدودیت ندارد
پاسخ صحیح:ب
4. صحیح ترین روش ترمز کردن در خودروهای فاقد ترمز ABS چیست؟
الف. پدال ترمز را بشدت فشار داده و سپس فشار وارده را کمتر نموده
ب. ابتدا پدال را به آرامی فشار داده و بتدریج فشار را افزایش داد
ج. بطور پی در پی پدال ترمز را فشار داده و رها نمود
د. همزمان با فشار دادن پدال ترمز ترمز دستی را نیز کشید
پاسخ صحیح:ب
5. کدامیک از موارد زیر علت اصلی تصادف با اتومبیل جلویی است؟
الف. عدم توجه به راه و نزدیک شدن بیش از حد به اتومبیل جلویی

ب. سرعت غیرمجاز
ج. عبور عابر پیاده در مناطق شهری و شلوغ

د. وجود ترافیک سنگین در راهها
پاسخ صحیح:الف

نمونه سوال آیین نامه رانندگی با جواب

6. اگر بعد از آزمایش چشم متوجه شدید که نیاز به عینک دارید چه موقع باید از آن استفاده کنید؟
الف. فقط در موقع آلودگی هوا

ب. در زمانیکه احساس می‌کنید لازم است
ج. در تمام اوقات رانندگی د. فقط در نور کم و شبها
پاسخ صحیح:ج
7. اگر اتومبیل شما در محل گذرگاه قطار خاموش شود و نتوانید آن را روشن کنید و همزمان نیز بوق هشدار قطار به صدا درآید چه کاری باید انجام دهید؟
الف. از اتومبیل خارج شده و از تقاطع دور می‌شوید
ب. بر روی خط آهن جهت هشدار به سوزن بان شروع به دویدن می‌کنید
ج. سعی می کنید موتور اتومبیل را روشن کنید
د. اتومبیل را حرکت داده و از محل تقاطع دور کنید
پاسخ صحیح:الف
8. چرا باید در هنگام رانندگی توجه به جلو و اطراف داشته باشیم؟
الف. در انتخاب مسیر دچار اشتباه نشویم

ب. متوجه حرکات سایر رانندگان باشیم

ج. خطرات احتمالی را پیش بینی کرده و زمان بیشتری برای واکنش داشته باشیم
د. قادر باشیم علائم را ببینیم
پاسخ صحیح:ج

9. اگر به هنگام رانندگی در آزادراه تایر خودرو پنچر شود چه باید کرد؟
الف. باید در همان محل توقف کرد

ب. باید در خط اضطراری توقف کرد
ج. می‌توان بین خطوط عبوری آزادراه توقف کرد

د. موارد الف و ج صحیح است
پاسخ صحیح:ب
10. در محل توقف کنار خیابان حق تقدم عبور با وسیله نقلیه‌ای است که …
الف. اتومبیلی که مستقیم حرکت می‌کند

ب. اتومبیلی ضمن حرکت با دنده عقب مشغول پارک کردن است
ج. هر دو مورد

د. هیچکدام

پاسخ صحیح:ب

نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی رانندگی با جواب

11. کدام مورد از انواع آلودگی سهم زیادی از آلودگی شهری را تشکیل می‌دهد؟
الف. آلودگی صوتی

ب. آلودگی هوا ناشی از وسایل موتوری
ج. آلودگی محیط زیستی

د. موارد الف و ب صحیح می‌باشد
پاسخ صحیح:ب
12. متداول ترین نوع پارک در شهرها کدام مورد می‌باشد؟
الف. پارک دوبل

ب. پارک بغل ج. پارک پل

د. هیچکدام
پاسخ صحیح:الف
13. هنگام پارک کردن در سرازیری که دارای جدول می‌باشد فرمان را باید به کدام سمت چرخاند؟
الف. مستقیم

ب. چپ ج. راست

د. هیچکدام
پاسخ صحیح:ج

14. حداقل از چه فاصله در بزرگراه باید راهنما زد؟
الف. 50 ب. 70 ج. 100 د. 150
پاسخ صحیح:ج
15. به هنگام گردش به راست کدامیک از موارد زیر را باید رعایت کرد؟
الف. علامت دادن با چراغ راهنمای سمت راست از فاصله 100 متری

ب. توجه به جریان ترافیک و عابرین
ج. توجه به دوچرخه سوارها و موتورسوارها میان خودرو و جدول

د. تمام موارد
پاسخ صحیح:د
16. در چه مواقعی نمی‌توانید از چراغ هشدار دهنده خطر استفاده کنید؟
الف. زمانیکه خودرو بکسل شده

ب. زمانیکه بصورت دوبله پارک شده
ج. موارد الف و ب صحیح است

د. هیچکدام
پاسخ صحیح:ج
17. به هنگام سبقت گرفتن از کدام یک از موارد زیر باید فضای بیشتری را برای وسیله نقلیه در نظر گرفت؟
الف. موتورسیکلت ب. دوچرخه ج. تراکتور د. موارد الف و ب
پاسخ صحیح:د
18. هنگام ورود به میادین حق تقدم با وسیله نقلیه‌ای است که …
الف. در حال ورود به میدان است

ب. در سمت راست وسیله نقلیه قرار دارد
ج. درون میدان در حال حرکت است

د. در حال عبور مستقیم است
پاسخ صحیح:ج

نمونه سوال آیین نامه رانندگی با جواب رایگان

19. غالب میخهای زرد رنگ (چشم گربه) در چه محلهایی نصب می‌شود؟
الف. در مسیرهای ورودی و خروجی آزادراهها

ب. در باند کاهش سرعت
ج. در باند افزایش سرعت

د. در مسیر رفت و برگشت جاده‌ها و در سمت چپ مسیر
پاسخ صحیح:د
20. در مواقع طوفانی و وزش باد شدید کدامیک از موارد زیر باید بیش از حد مراقب باشید؟
الف. به هنگام عبور از کنار دوچرخه و موتورسواران

ب. به هنگام استفاده از ترمزها
ج. به هنگام سبقت گرفتن از خودروهای طویل

د. به هنگام عبور از پیچ‌ها و سربالایی‌ها
پاسخ صحیح:الف
21. حرکت با دنده خلاص در سرپایینی چه خطراتی را در پی خواهد داشت؟
الف. موجب سرعت گرفتن خودرو شده و دنده سخت جل می‌رود
ب. ترمز گرفتن و هدایت خودرو مشکل می‌شود
ج. سیستم کلاج آسیب می‌بیند
د. موارد الف و ب
پاسخ صحیح:د
22. سبقت گرفتن در سر پیچ‌های تند و سربالایی‌ها به چه علت ممنوع می‌باشد؟
الف. نامحدود بودن میدان دید راننده ب. کم بودن میدان دید راننده
ج. اختلال در ترافیک د. عدم کشش خودرو
پاسخ صحیح:ب

نام تابلوی شکل زیر چیست؟

 

الف. فقط عبور دوچرخه

ب. عبور دوچرخه سوار

ج. عبور دوچرخه ممنوع

د. محل عبور دوچرخه

پاسخ صحیح :عبور دوچرخه ممنوع

نام تابلوی شکل زیر چیست ؟

 

الف. محل عبور اطفال

ب. مدرسه

ج. منطقه عبور عابران

د. گذرگاه پیاده

پاسخ صحیح : مدرسه

معنی تابلوی شکل زیر چیست ؟

 

الف. توقف ممنوع
ب. ایستادن ممنوع
ج. منطقه ایستادن ممنوع
د. عبور ممنوع

پاسخ صحیح: ایستادن ممنوع

نام تابلوی شکل زیر چیست؟

 

الف. شروع جداککنده
ب. جریان همگرا
3. پایان جداکننده
د. هدایت مسیر با جدا کننده

پاسخ صحیح :جریان همگرا

مفهوم تابلوی شکل زیر چیست ؟

 

1-انحراف جاده به سمت چپ
2-جاده دو بانده میشود
3-پیش انتخاب مسیر
4-خروجی اتوبان از سمت چپ

پاسخ صحیح: پیش انتخاب مسیر

در تصویر زیر حق تقدم عبور با کدام اتومبیل است ؟

 

1-آبی – زرد – قرمز – سبز
2-قرمز – سبز – آبی – زرد
3-زرد – سبز – آبی – قرمز
4-سبز – قرمز – آبی و زرد باهم

پاسخ صحیح : گزینه 4

در تقاطع شکل زیر حق تقدم با کدام اتومبیل است ؟

 

1-قرمز
2-سیاه
3-سفید
4-همه باهم

پاسخ صحیح : قرمز

مفهوم تابلوی شکل زیر چیست ؟

 

1-توقف ممنوع
2-توقف در روزهای فرد ممنوع
3-توقف در روزهای زوج هفته ممنوع
4-ایستادن ممنوع

پاسخ صحیح:توقف در روزهای زوج هفته ممنوع

هنرجویان گرامی جهت رفاه حال شما و همچنین آمادگی کامل در آزمون آیین نامه وب سایت تست درایو اقدام به ایجاد آزمون های آزمایشی آیین نامه به صورت کاملا رایگان نموده است، جهت ورود به آزمون های آزمایشی روی لینک های زیر کلیک کنید.

 

اگر برای اولین بار است در آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی شرکت می کنید و تصمیم دارید بار اول در آزمون آیین نامه رانندگی قبول شوید پیشنهاد ما به شما بسته طلایی سوالات آیین نامه رانندگی است جهت خرید بسته طلایی رو عکس ماشین کلیک کنید

 

دانلود رایگان سوالات آزمون راهنمایی و رانندگی به طور کامل | سوال آیین نامه16 فوریه 2018 ... دانلود رایگان سوالات آزمون راهنمایی و رانندگی به طور کامل ... ترین نمونه سوالات آزمون  آیین نامه راهنمایی و رانندگی را به صورت کاملا رایگان داشته باشید ...
دانلود رایگان نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی | سوال آیین نامه15 آگوست 2017 ... دانلود رایگان نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی (      ) ویژه متقاضیان گواهینامه رانندگی پایه ...


آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی ایرانیان | تست آنلاینآزمون آزمایشی آیین نامه مقدماتی و اصلی تست درایو معتبر ترین و موفق ترین  آموزشگاه های اینترنتی فعال در ... دانلود رایگان نمونه سوالات آیین نامه رانندگی سال 97 .
دانلود رایگان نمونه سوالات آیین نامه رانندگی با جواب سال 97 | آزمون ...20 دسامبر 2017 ... دانلود رایگان نمونه سوالات آیین نامه رانندگی با جواب. در این پست از وب سایت آزمون  آنلاین آیین نامه راهنمایی و رانندگی ایرانیان بنا به در خواست عده ای ...


دانلود رایگان نمونه سوالات امتحان آیین نامه رانندگی |   ...نکته : دانلود رایگان نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی و پرینت نمونه سوالات  آیین نامه  یکی از مهم ترین راهکار ها برای قبولی در بار اول در آزمون آیین نامه ...
دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون آیین نامه راهنمایی ورانندگی |  ...دانلود رایگان نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی و پرینت نمونه سوالات آیین نامه   یکی از مهم ترین راهکار ها برای قبولی در بار اول در آزمون آیین نامه راهنمایی و ...


دانلود نمونه سوالات آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی + دانلود رایگانآمادگی – تصادف – حق تقدم – آگاهی از خطرات – برخورد و واکنش – مقررات راه و آزادراه –  هدایت و کنترل وسیله نقلیه – رانندگان و عابرین آسیب پذیر – راه و علائم راهنمایی و ...
دانلود رایگان نمونه سوالات آیین نامه رانندگی با جواب | طرفداریبرای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید. ://./. دانلود رایگان نمونه  سوالات آیین نامه رانندگی با جواب,دانلود رایگان نمونه سوال آیین نامه رانندگی با جواب ...


دانلود رایگان نمونه سوالات آیین نامه رانندگی با جواب · 4 آوريل 2018 ... دانلود رایگان نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی ,دانلود رایگان نمونه سوالات  ایین نامه راهنمایی رانندگی ,دانلود رایگان نمونه سوالات آیین ...
دانلود جدیدترین نمونه سوالات آزمون آیین نامه اصلی سال 97 با جوابدانلود نمونه سوالات آیین نامه ، سوالات آزمون اصلی آیین نامه ، نمونه سوالات فنی و آزمون  مقدماتی آیین نامه راهنمایی و رانندگی با جواب. قبولی ۱۰۰٪ تضمینی. ... ۱۸ آزمون آنلاین  آیین نامه کارنامه و جواب صحیح برای هر آزمون دانلود رایگان سوالات برای کاربران ویژه.


نمونه سوال آیین نامه با جواب - نمونه سوالات آیین نامه5 آوريل 2018 ... سوالات فنی آییننامه اصلی اگر قرار است رانندگی کنید و خودرو را در در اختیار خود  بگیرید باید بدانید چگونه کار میکند، چه.
  دانلود رایگان نمونه سوالات آیین نامه رانندگیدانلود رایگان سوالات آیین نامه، آزمون آنلاین آیین نامه رایگان، نمونه سوالات فنی ...  سوالات اخلاق رانندگی، سوالات آلودگی آیین نامه، آموزش حق تقدم، آموزش آزمون شهری،  آموزش ...


نمونه سوالات آیین نامه اصلی راهنمایی و رانندگی 97 + فنی با جواب رایگان12 مارس 2018 ... بنا به درخواست مکرر هنرجویان عزیز، بسته نمونه سوالات آزمون آیین نامه ۹۶-۹۷ را  بصورت رایگان برای شما در نظر گرفته ایم. توجه داشته باشید که این ...
نمونه سوالات فنی آیین نامه رانندگی خودرو - آزمون اصلی دانلود رایگان11 آوريل 2018 ... 2.1 چطوری میتونم در آزمون اصلی آیین نامه قبول بشم؟ 2.2 سوالات آیین نامه اصلی بخش  فنی. 3 دانلود رایگان سوالات فنی آیین نامه. 3.1 چگونه امتحان ...


دانلود رایگان نمونه سوالات آیین نامه رانندگی |   |  ...8 آوريل 2018 ... نمونه سوالات آیین نامه مقدماتی راهنمایی و رانندگی | …نمونه سوالات آیین نامه · دانلود  رایگان نمونه سوالات ایین نامه راهنمایی رانندگی · آزمون نهایی آیین نامه ...
دانلود رایگان نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی 96-97 - آزمون دات ...20 دسامبر 2017 ... در پشت تقاطع جاده و راه آهن راننده چه هنگام مجاز به عبور است؟ الف. هنگامی که قطار عبور  میکند ب. زمانیکه چراغ محل همچنین روشن بماند. ج. موارد یک و دو ...


دانلود رایگان نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی - جزوه ها دات کامنمونه سوالات آیین نامه. آزمون آنلاین آیین نامه. نمونه سوالات آیین نامه، دانلود نمونه سوالات  آیین نامه، نمونه سوالات آیین نامه رانندگی، دانلود سوالات آیین نامه رانندگی، سوالات ...
سخت ترین نمونه سوالات آیین نامه سال 97 + دانلود رایگان تا سه روزمجموعه: نمونه سوالات استخدامی تعداد بازدید: 4139. دانلود رایگان نمونه سوالات آیین نامه  راهنمایی و رانندگی. نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی شامل ۵۴۷ سوال. دانلود ...


دانلود رایگان نمونه سوالات آیین نامه ۹۷ -  - آپاراتدانلود نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی. مجموعه کامل نمونه سوالات آیین نامه ی  راهنمایی و رانندگی ۱۳۹۷ , که در ادامه به برخی از ویژگی های این پکیج اشاره میکنیم :.
نمونه سوال آیین نامه ( رایگان ) آزمون آنلاین آیین نامه کاملا رایگان24 ژانويه 2018 ... مرادی دانلود رایگان نمونه سوالات آیین نامه ۹۷ -  | لینک دانلود : ://./ دانلود رایگان نمونه سوالات آیین نامه رانندگی نمونه سوالات آیی.


دانلود نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی با جواب+سوالات فنی+دانلود نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی  با جواب 97 . آزمون آیین نامه اصلی و  آزمون آیین نامه مقدماتی . قبولی در آزمون آیین نامه بدون خواندن کتاب .
دانلود رایگان نمونه سوالات آیین نامه همراه با پاسخ - درس کده15 فوریه 2015 ... دانلود رایگان نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی با پاسخ (فایل نمونه) ... دانلود  رایگان كتاب آيين نامه راهنمايي و رانندگی (جدید) · کانال تلگرام ...


نمونه سوالات آیین نامه رانندگی - دانلود | نصب برنامه اندروید | کافه بازاردانلود رایگان نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی | نسیم ...آیین نامه راهنمایی و  رانندگی نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی دانلود ...  دانلود، نمونه ،سوال ...
نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی با جواب 97 - نمونه سوالات آیین ...دانلود و نصب برنامههای رایگان و غیررایگان اندروید در ایران. ... نسخه 4.0. شامد ۱-۲- ۶۸۹۷۷۷-۶۳-۵-۱۹۱۱۷. رایگان. با پرداخت درونبرنامهای. نمونه سوالات آیین نامه رانندگی ...


دانلود کتاب آیین نامه رانندگی  - آزمون اصلی آیین نامه رانندگی6   - 2 دانلود رایگان نمونه سوالات آیین نامه - ارسالی سارینا جهت دانلود لینک زیر را کپی و در مروگر پیست نمایید: ://./.
سوالات رایگان آیین نامه راهنمایی و رانندگی 95دانلود کتاب آیین نامه رانندگی , دانلود کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی ,  دانلود کتاب آیین نامه راهنمایی رانندگی فرمت , دانلود کتاب آیین نامه راهنمایی و ...


آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی مقدماتی، اصلی و فنی 139630 ژانويه 2018 ... دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون مقدماتی آیین نامه رانندگی. نمونه سوالات آیین نامه  رانندگی. نمونه سوالات آیین نامه رانندگی پایه سوم با جواب,نمونه سوالات ...
آینت | دانلود رایگان نمونه سوالات آیین نامه رانندگی - ارسال توسط ساریناآزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی مقدماتی، اصلی و فنی آپدیت 1396 + فیلم آموزش  رانندگی، قبولی 100 درصدی شما در اولین آزمون، بدون یناز به مطالعه کتاب.

گزارش مشکل

انتشار: 16 اردیبهشت، 1397    /    بازدید: 65